Hopp til innholdet

Priser

Konsulenttjenester, timer – NOK 695,-
Utvikling, brukerstøtte m.m. Timepris baseres på faktisk medgått tid, per påbegynt time.

*Avtalekunder gis rabatt i henhold til gjeldende avtale, samt avvikende betingelser i.f.t. beregning av tidsbruk, hvor tid avrundes oppad til 15 minutter.

Vedlikeholdsavtale (Serviceavtale)
Drift og vedlikehold – Ta kontakt for nærmere informasjon og pris.

Hastesak
Vi anbefaler at det alltid sendes e-post / opprettes sak via brukerstøttesystemet, når dette er mulig. Når kunde ringer for øyeblikkelig brukerstøtte uten forhåndsavtale per e-post, må vi legge annen jobb (eller fritid) til side med de ulemper dette medfører. Samme gjelder ved behov for annen hjelp og utvikling, som må skje på kort varsel og med kort tidsfrist – «på siden» av allerede planlagte oppgaver, fritid og ferie. Timepris for hastesak baseres alltid på faktisk medgått tid, per påbegynt time.

Telefon dagtid frem til kl 16:00, mandag – fredag, pluss 50% på norm. timepris (1042,-).
Telefon kveldstid etter kl 16:00, alle dager, pluss 100% på norm. timepris (1390,-).

For øvrig regnes:
Kveld etter kl 16:00, mandag – torsdag, pluss 50% på norm. timepris (1042,-).
Helg mellom fredag kl 16:00 og mandag kl 09:00, pluss 100% på norm. timepris (1390,-).

*Avtalekunder gis rabatt i henhold til gjeldende avtale.
*Alle oppgitte klokkeslett etter norsk tid.