Hopp til innholdet

Priser

Konsulenttjenester, timer (norm. timepris) – NOK 720,-
Utvikling, brukerstøtte m.m. Timepris baseres på faktisk medgått tid, per påbegynt time.

*Avtalekunder gis rabatt i henhold til gjeldende avtale, samt avvikende betingelser i.f.t. beregning av tidsbruk, hvor tid avrundes oppad til 15 minutter.

Vedlikeholdsavtale (Serviceavtale)
Drift og vedlikehold – Ta kontakt for nærmere informasjon og pris.

Hastesak
Vi anbefaler at det alltid sendes e-post / opprettes sak via brukerstøttesystemet, når dette er mulig.

Innenfor ordinær åpningstid, pluss 50% på norm. timepris.
Utenom ordinær åpningstid, pluss 100% på norm. timepris.

*Ordinær åpningstid er hverdager 09:00 – 16:00 (norsk tid).
*Hastesak baseres alltid på faktisk medgått tid, per påbegynt time. Avtalekunder gis forøvrig rabatt i henhold til gjeldende avtale.
*Som hastesak regnes henvendelser merket som haster eller annet som kan oppfattes slik, samt telefonoppringning uten avtale.