Hopp til innholdet

Farvel Facebook

En avgjørelse basert på prinsipper

SYNTAX ERROR har tatt den vanskelige beslutningen om å slette sin tilstedeværelse på Facebook-plattformen. Denne avgjørelsen har modnet gjennom en grundig vurdering av prinsipper og verdier som vi står for.

Prinsipper og verdier

For det første kan vi ikke lenger passivt akseptere alt Meta, selskapet bak Facebook, representerer. Sosiale medier, med Meta i spissen, har vist seg å ha en negativ innvirkning på samfunnet, spesielt på våre barn og unge. Ved å fremme avhengighet og å bidra til spredning av desinformasjon, er det åpenbart at en slik plattform ikke samsvarer med våre prinsipper og verdier.

Personvernutfordringen

For det andre har den kontinuerlige personvernutfordringen Facebook representerer blitt en uoverkommelig hindring. Vi støtter og respekterer beslutningene til Datatilsynet og Teknologirådet, som allerede i 2021 valgte å avstå fra å bruke Facebook. Vi kan ikke ignorere realiteten av en plattform som opererer i skyggene når det gjelder personvern og dataintegritet.

Veien videre

Vi oppfordrer våre kunder og samfunnet generelt til å tenke nøye gjennom sin egen bruk av sosiale medier og de implikasjonene det har eller kan ha. Vi er forpliktet til å utforske alternative plattformer og kanaler som fremmer etisk bruk av teknologi og respekterer individets rettigheter.

Anbefalt lesning

For de som ønsker å utforske bakgrunnen for vår avgjørelse, anbefaler vi å lese Datatilsynets og Teknologirådets uttalelser angående deres beslutninger om å avstå fra å bruke Facebook.

Vi takker alle våre kunder og følgere for deres støtte gjennom årene og ser frem til å fortsette reisen mot et mer etisk digitalt landskap.